POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Vegan-Supps szanuje prywatność osób odwiedzających witrynę internetową i zapewnia, że przekazywane nam dane (osobowe) są traktowane jako poufne. Dane (osobowe) będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi przez prawo.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu zawierania i wykonywania umów oraz zarządzania wynikającymi z nich relacjami. Do przetwarzania danych wprowadzanych za pośrednictwem formularzy używamy GravityForms w WordPress lub Mailchimp. Dane wymagane za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej są wymagane z powyższych powodów. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować ani, w przypadku subskrypcji newslettera, poinformować Cię o naszych usługach i działaniach.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego/ofertowego, wniosku lub newslettera na stronie internetowej lub wysłania nam wiadomości e-mail, przesłane nam dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne ze względu na charakter formularza lub treść wiadomości e-mail, aby można było na nie w pełni odpowiedzieć i je przetworzyć. W tym celu stosujemy następujące okresy przechowywania:

  • Formularz kontaktowy (przez Gravity Forms): 1 rok
  • Aplikacja (za pośrednictwem Gravity Forms): 1 rok
  • Newsletter (za pośrednictwem Mailchimp): Do momentu wypisania się z newslettera.
  • Inne formularze: (za pośrednictwem Gravity Forms): 1 rok

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane wymieniane z Vegan-Supps za pośrednictwem naszej strony internetowej są szyfrowane za pomocą zabezpieczeń SSL opartych na protokole HTTPS.

DANE ODWIEDZAJĄCYCH I GOOGLE ANALYTICS

Używamy Google Analytics do śledzenia ogólnych danych dotyczących odwiedzin. Dane te są wykorzystywane do analizy statystycznej odwiedzin i kliknięć na stronie internetowej. Używamy ich również do optymalizacji funkcjonowania strony internetowej. Skonfigurowaliśmy również Google Analytics tak, aby był przyjazny dla prywatności, dzięki czemu adresy IP są anonimizowane, a dane są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia.

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych. Dane statystyczne są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, a także w polityce prywatności Google Analytics. Aby uzyskać informacje na temat zgodności Google z RODO, Google ma określone strony: Google Cloud i RODO oraz działania Google w zakresie ochrony danych.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny internetowej i dostarczania nam raportów na jej temat. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana lub w zakresie, w jakim strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że Vegan-Supps nigdy nie może przypisać tych danych do użytkownika jako osoby fizycznej, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik identyfikuje się jako osoba fizyczna za pośrednictwem jednego z formularzy na stronie internetowej. Można to zrobić na przykład poprzez pozostawienie adresu e-mail podczas subskrypcji biuletynu. W takich przypadkach zachowanie użytkownika na stronie może zostać powiązane z wprowadzonymi danymi.

Dane gromadzone przez Vegan-Supps nie będą przekazywane osobom trzecim.

HOTJAR

Narzędzie Hotjar pozwala nam zobaczyć, gdzie odwiedzający klikają w witrynie i w jakim stopniu przewijają strony. Dane te są całkowicie anonimowe i dlatego nie można ich przypisać do konkretnych osób.

PROFILOWANIE

W oparciu o zachowanie w witrynie, marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia profili, dzięki czemu możemy wyświetlać odwiedzającym odpowiednie reklamy w innych witrynach. Dzięki temu odwiedzający może zobaczyć odpowiednie reklamy, ponieważ są one zgodne z jego wcześniejszym zachowaniem w witrynie. Dzięki temu mamy nadzieję jeszcze lepiej informować użytkowników o naszych usługach i artykułach. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby.

UMOWA Z PROCESOREM

Ze wszystkimi firmami przetwarzającymi nasze dane podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Określa ona między innymi, w jakim celu dane osobowe mogą być przetwarzane i jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć w miejscu przechowywania danych osobowych. Stanowi ona również, że osoba przetwarzająca dane musi traktować je w sposób poufny i nie może z własnej inicjatywy przetwarzać ich w celu innym niż określony w umowie o przetwarzaniu danych.

KONTROLA, KOREKTA I PRAWO DO SPRZECIWU

W przypadku relacji z naszą firmą użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek. Jeśli dostarczony przez nas przegląd zawiera nieścisłości, użytkownik może poprosić nas na piśmie o zmianę lub usunięcie danych. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia swoich danych w pliku, aby inna strona mogła je uzyskać i wykorzystać. Ponadto użytkownik może poinformować nas na piśmie, jeśli nie chce, abyśmy kontaktowali się z nim (pocztą lub e-mailem) w sprawie informacji o naszych produktach i usługach, powiadamiając nas o tym pod tym adresem:

Vegan-Supps
Da Costa Street 8
4904 EP Oosterhout
Holandia

Lub wysłać na adres info@vegan-supps.nl

Jeśli użytkownik nie zgadza się ze sposobem, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe i nie może dojść z nami do porozumienia, ma możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można przesłać na adres:

Organ ds. danych osobowych
PO Box 93374
2509 AJ HAGA

ZMIANA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pomimo dołożenia najwyższej staranności przy tworzeniu i utrzymywaniu niniejszej strony internetowej, istnieje możliwość, że niektóre informacje mogą z czasem przestać być dokładne. Vegan-Supps nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Żadne zobowiązania Vegan-Supps nie mogą wynikać z treści tej strony internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których zawarto pisemną umowę.

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE

Niektóre odniesienia na tej stronie internetowej prowadzą do źródeł informacji utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi Vegan-Supps nie ma kontroli. Vegan-Supps nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub jakikolwiek inny aspekt tych źródeł informacji.

AUTORYTET

Prawa autorskie do wszystkich treści zawartych na tej stronie należą do Vegan-Supps , chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, na przykład za pomocą odniesień źródłowych. Żadna część aplikacji, tekstów lub reprezentacji graficznych tej strony internetowej nie może być powielana i/lub publikowana poprzez drukowanie, fotokopiowanie, faksowanie, ponowne wpisywanie, przechowywanie w zautomatyzowanym pliku danych lub w jakikolwiek inny sposób, który ma zastosowanie do całości lub części przetwarzania, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vegan-Supps .

OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE

Strona Vegan-Supps.pl korzysta z plików cookie. Vegan-Supps wykorzystuje pliki cookie do anonimowej analizy ruchu w witrynie, abyśmy mogli dostosować funkcjonalność i skuteczność. Używamy również plików cookie do personalizowania treści i reklam po wyrażeniu zgody.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez witryny internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkowników. Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do korzystania z witryny. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zgody użytkownika. Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są ustawiane przez usługi stron trzecich wyświetlane na naszych stronach.

Zgoda użytkownika dotyczy następujących obszarów: www.vegan-supps.nl / www.vegan-supps.shop.

PLIKI COOKIE (UMIESZCZONE BEZPOŚREDNIO):

Pliki cookie WordPress
Te pliki cookie śledzą między innymi, czy użytkownik jest zalogowany.

Pliki cookie Wordfence
Te pliki cookie są ustawiane ze względów bezpieczeństwa. Wordfence jest w pełni zgodny z RODO.

PLIKI COOKIE (PO WYRAŻENIU ZGODY):

Pliki cookie: Google AdWords
Te pliki cookie służą do dostosowywania reklam do profilu użytkownika, tak aby były dla niego jak najbardziej odpowiednie.

Pliki cookie: Google Analytics
W przypadku "Google Analytics" niektóre pliki cookie są ustawiane w celu tworzenia raportów o naszych użytkownikach w celu ulepszenia witryny. Ponadto kod Analytics zawiera funkcję DoubleClick do wyświetlania odpowiednich banerów w sieci treści Google.

Pliki cookie: Facebook
Facebook umieszcza pliki cookie w celu śledzenia preferencji użytkownika na tej platformie mediów społecznościowych.

Ciasteczka: Hotjar
Cel: Narzędzie Hotjar pozwala nam zobaczyć, gdzie klikamy odwiedzających na stronie internetowej i w jakim stopniu odwiedzający przewijają strony w dół. Dane te są całkowicie anonimowe i dlatego nie można ich przypisać do konkretnych osób.

O POLITYCE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie może być od czasu do czasu zmieniana w celu ogłoszenia zmian i wynikających z nich konsekwencji dla pozyskiwania danych i zarządzania nimi. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, datę ostatniej zmiany można sprawdzić na dole dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie przetwarzania danych i modyfikowania warunków opisanych w polityce prywatności i plików cookie oraz do stosowania tych modyfikacji do wszystkich danych użytkownika. Odwiedzając naszą witrynę, użytkownik wyraża zgodę na aktualne warunki polityki prywatności i plików cookie.

Więcej informacji na temat plików cookie i przepisów dotyczących plików cookie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.com.

Ostatnia modyfikacja: 09 października 2019 r.